Wat is Modelspoorbouw

Onze Banen

De MSVD

MSVD 2021 en hoe nu verder…

Een veel bewogen jaar nadert zijn einde. Allemaal zijn we geraakt door Covid19, de beperkende maatregelen, de economische gevolgen en voor enkelen onder ons ook de ziekte zelf.
De MSVD bijeenkomsten werden gehouden in kleine kring. Een aantal bijeenkomsten hebben we zelfs moeten annuleren als gevolg van de gewijzigde richtlijnen van het RIVM.
De MSVD stuurgroep verwacht dat zeker de eerste helft van 2021 niet anders zal gaan verlopen. 
 
Gelet op de huidige richtlijnen zullen we verstoken blijven van MSVD bijeenkomsten en de mogelijkheid elkaar te kunnen ontmoeten. Neem je de zomerstop in ogenschouw dan betekent dit dat we elkaar pas in september weer kunnen ontmoeten. Ook onze geplande Nieuwjaarsbijeenkomst in januari gaat dus helaas niet door, een vervelend vooruitzicht.
 
Dankzij het internet zijn we echter gelukkig in staat om met elkaar te blijven communiceren. Ook kunnen we onze belevenissen aangaande de modelspoor delen middels een verslagje per email, een berichtje op onze Facebook pagina en het MSVD YouTube kanaal. Heel langzaam beginnen we te beseffen en te accepteren dat dankzij deze mogelijkheden een verbinding blijft bestaan met de modelspoor vrienden club in de begrensde samenleving.
 
Wij verwachten hopen dat meer vrienden ‘ontwaken’ en de nieuwe mogelijkheden gaan gebruiken om hun modelspoor activiteiten te delen waardoor onze vriendenclub een positieve stimulans wordt gegeven. Bedenk dat ons club bestaan alleen mogelijk blijft dankzij de interactie met elkaar. 
 
Met activiteiten anno 2021 gaan we met MSVD instructievideo’s elkaar op weg helpen. Wil je iets presenteren of vertellen van je baan; laat het ons weten. We helpen je graag om dit tot uitvoer te brengen.
 
Tot slot wensen we jullie een gezegende Kerst toe en een heel gezond en voorspoedig nieuwjaar.
 
Namens de stuurgroep (Cees, Gerrit, Michaël, Jos, Remco, Rob)
 

Onderhoud aan de sporen

Jan verzameld al langere tijd kranen en alles wat daar mee te maken heeft, zijn laatste aanwinst wil hij hier laten zien. Om onderhoud te plegen aan de HO spoorbaan zijn deze modellen van Diecast Masters en Schuco beschikbaar.…

MSVD bijeenkomst 3 september

De MSVD is weer terug na een lange zomerstop van ruim 6 maanden als gevolg van de Covid-19 crisis. Ruim 20 vrienden waren aanwezig waardoor het toch ook weer een beetje emotioneel weerzien was geworden. De aula was zorgvuldig…

In zomerstop

   De MSVD is in een vervroegde zomertop. Door het COVID-19 virus hebben wij besloten om voorlopig geen bijeenkomsten te houden. Naar verwachting gaan we elkaar weer ontmoeten tijdens de eerste bijeenkomst na de zomerstop. Dit zal zijn op donderdagavond…

MSVD bijeenkomst

Afgelopen donderdagavond was het weer een druk samenzijn met de leden van de MSVD. Men kwam dan ook om de presentatie van Herwich  ‘Mijn baan voorstellen’ en de presentatie van Remco ‘Tussen DB en DR’ te horen. Helaas moest…

Workshop ‘Ontwerpen van modelspoorbanen’

Zaterdagochtend werd aan een select groepje MSVD leden een presentatie gehouden ‘Ontwerpen van modelspoorbanen’ De workshop ging eerst in op wensen en dilemma’s ingegeven door thema, ruimte en heel belangrijk ergonomie. De ruimte waarin de modelspoorbaan wordt gebouwd dient…

Bezoek aan RAIL 2020

Vrijdag naar Houten gegaan alwaar de RAIL 2020 werd gehouden. Het was niet druk op de vrijdag en dat maakte dat ik heb kunnen genieten van prachtige banen en de diorama’s. Met name in de ‘Fine Scale’ hoek waren…

Bezoek aan 01Treff Maarn

Dick, Bert en ik togen deze ochtend verwachtingsvol naar de 01Treff in Maarn. De 01Treff in Maarn is een gecombineerde beurs voor de spoor-0 en de spoor-1 liefhebber. Helaas was in vergelijking met het vorige jaar de aandacht voor…

Bijeenkomst 6 februari

Het was weer een leuke avond met ruim 29 man aanwezig. Na de gebruikelijke mededelingen en een overzicht van de komende workshops en de belangrijkste modelspoor beurzen en tentoonstellingen was het woord aan onze Johan. Johan presenteerde zijn baan…

Ontwerpen en bouwen van modelspoorbanen

De workshop ‘Ontwerpen en bouwen van modelspoorbanen’ is bedoeld voor degene die overweegt zijn modelspoorbaan te gaan ver(her)bouwen. Er zijn twee hoofdstukken voorzien waarvan jezelf kan beoordelen wat je wil gaan bijwonen.   De hoofdstukken zijn: Hoofdstuk 1 gaat…