Wat is Modelspoorbouw

Onze Banen

De MSVD

MSVD bijeenkomst 3 september

De MSVD is weer terug na een lange zomerstop van ruim 6 maanden als gevolg van de Covid-19 crisis.

Ruim 20 vrienden waren aanwezig waardoor het toch ook weer een beetje emotioneel weerzien was geworden. De aula was zorgvuldig ingericht en de stuurgroep had samen met Jan alles goed voorbereid zodat we een veilig en gezellig samenzijn konden waarborgen.

In de aula stonden video camera’s voor een registratie van de avond. Het was eigenlijk een experiment om te zien of dit een bijdrage kon zijn voor de thuis blijvers.

De avond nam zijn aanvang met een korte introductie en mededelingen van Rob . Rob benadrukte dat in deze tijd van Covid-19 het gebruik van media voor onze club steeds belangrijker gaat worden. Een  goed gebruik van media stelt ons allen in staat om onze bouwvorderingen van de modelspoorbaan thuis met elkaar te kunnen delen.

Daarna starte de voordracht van Remco. Remco ging in op de verschillen en overeenkomsten tussen de DR en de DB vanaf de tweede wereld oorlog tot zelfs na de Wende. Aan de hand van de foto’s van zijn omvangrijke modellen programma gefotografeerd door Jos werden de opmerkelijke feiten getoond.

Na de presentatie van Remco werden inzendingen getoond over de bouwvorderingen van de vrienden.

Het was een geslaagde bijeenkomst. Met een goed gevoel togen we weer naar huis en kijken uit naar de volgende bijeenkomst in oktober.

De video registratie bleek een waardevolle aanvulling. Vele dankbare e-mail reacties kwamen binnen. Nu kon men nadien toch nog betrokken raken met de bijeenkomst.

In zomerstop

   De MSVD is in een vervroegde zomertop. Door het COVID-19 virus hebben wij besloten om voorlopig geen bijeenkomsten te houden. Naar verwachting gaan we elkaar weer ontmoeten tijdens de eerste bijeenkomst na de zomerstop. Dit zal zijn op donderdagavond…

MSVD bijeenkomst

Afgelopen donderdagavond was het weer een druk samenzijn met de leden van de MSVD. Men kwam dan ook om de presentatie van Herwich  ‘Mijn baan voorstellen’ en de presentatie van Remco ‘Tussen DB en DR’ te horen. Helaas moest…

Workshop ‘Ontwerpen van modelspoorbanen’

Zaterdagochtend werd aan een select groepje MSVD leden een presentatie gehouden ‘Ontwerpen van modelspoorbanen’ De workshop ging eerst in op wensen en dilemma’s ingegeven door thema, ruimte en heel belangrijk ergonomie. De ruimte waarin de modelspoorbaan wordt gebouwd dient…

Bezoek aan RAIL 2020

Vrijdag naar Houten gegaan alwaar de RAIL 2020 werd gehouden. Het was niet druk op de vrijdag en dat maakte dat ik heb kunnen genieten van prachtige banen en de diorama’s. Met name in de ‘Fine Scale’ hoek waren…

Bezoek aan 01Treff Maarn

Dick, Bert en ik togen deze ochtend verwachtingsvol naar de 01Treff in Maarn. De 01Treff in Maarn is een gecombineerde beurs voor de spoor-0 en de spoor-1 liefhebber. Helaas was in vergelijking met het vorige jaar de aandacht voor…

Bijeenkomst 6 februari

Het was weer een leuke avond met ruim 29 man aanwezig. Na de gebruikelijke mededelingen en een overzicht van de komende workshops en de belangrijkste modelspoor beurzen en tentoonstellingen was het woord aan onze Johan. Johan presenteerde zijn baan…

Ontwerpen en bouwen van modelspoorbanen

De workshop ‘Ontwerpen en bouwen van modelspoorbanen’ is bedoeld voor degene die overweegt zijn modelspoorbaan te gaan ver(her)bouwen. Er zijn twee hoofdstukken voorzien waarvan jezelf kan beoordelen wat je wil gaan bijwonen.   De hoofdstukken zijn: Hoofdstuk 1 gaat…

Workshop ‘Digitaal voor Beginners’

Op zaterdagochtend 25 januari gaf de MSVD onder de deskundige leiding van onze Jos een workshop over digitaal rijden.  Binnen de MSVD zijn er nog een ruim aantal leden die volledig analoog rijden en zij die nog in de…

Bezoek aan modelspoorclub de Drijfstang

Gerrit: Op donderdag 16 januari brachten 10 leden van de MSVD een bezoek aan Modelspoor vereniging “de Drijfstang” in Nunspeet. We werden ontvangen met koffie en koek waarna een van de bestuursleden ons allen welkom heten en iets vertelde…