All Posts By

MSVD

MSVD bijeenkomst 4 april, gastspreker Mark Hauer

Tijdens de MSVD bijeenkomst op donderdagavond 4 april mochten we dhr. Mark Hauer verwelkomen als gastspreker.

Mark is machinist VB (goederen) en ontwerper van treinbeveiliging systemen. Wie anders met zo’n CV kan  ons bij uitstek voorlichten over de systemen en kasten langs het spoor.

Het was ons clublid Dick die ons er herhaaldelijk op wees om eens wat meer informatie te kunnen krijgen over al die kasten, leidingen en overige entourage langs het spoor. Ze worden haast niet opgemerkt maar vervullen een belangrijke functie en het siert ook onze modelspoorbanen.

Helaas voor Dick ging zijn wens voor alle aanwezige van de MSVD in vervulling terwijl hij op dat moment in America zat. Tja; dat is het lot Dick, maar we hebben aan je gedacht en danken je voor de gemaakte geste.

Mark Hauer is een geoefend spreker en kent zijn pappenheimers. Vanuit de twee vaardigheden van machinist zijn en systeemontwerpen van beveiliging systemen voerde Mark ons aan de hand van anekdotes naar de leuke en minder leuke ervaringen op het spoor.  Hij presenteerde aan de hand van foto’s de verschillende installatie systemen en beveiligingen die rond het spoor te vinden zijn. Oude en nieuwe systemen werden getoond. Ineens word je gewaar hoeveel techniek er rond het spoor aanwezig is. 

We hebben dankzij de presentatie van Mark veel inspiratie opgedaan. We moeten nu de kennis verwerken en zichtbaar gaan maken op onze modelspoorbaan.

Verslag van airbrush dag op 22 maart 2019

Vrijdag met 11 modelspoor vrienden naar een workshop geweest van Airbrushservice in Almere. Na de ontvangst en de koffie kregen we heel veel informatie over de airbrush en wat er mee te maken heeft. Aan het eind van de…

Bijeenkomst 7 maart

Wederom een grote en gezellige opkomst vanavond. Rob gaf een overzicht va de komende activiteiten bestaande uit workshops en uitjes. De agenda is als volgt: 22 maart vrijdag: Workshop Airbrush in Almere. 23 maart zaterdag; Bezoek aan modelclub Zwolle.…

Bijeenkomst 7 februari

Het was wederom een prima opkomst ondanks de ziekmeldingen. Rob gaf in de intro aan de stand van zaken over de workshops. De airbrush opstapdag zal worden gehouden op 22 maart. Nu deze datum bekend is kunnen we ook…

Nieuwtjes van de fabrikanten

De Spielwaren Messe in Nürnberg is elk jaar weer het startpunt voor de Nieuwtjes van de Europese modelbaan fabrikanten. Deze week wordt de Messe gehouden. Onze vrienden van het 3-rail forum bundelde alle nieuwtjes die je hier kan vinden…

Gezelllige nieuwjaars receptie

Op deze eerste bijeenkomst van 2019 waren er veel leden om elkaar nieuwjaar te komen wensen. Men nam onder de arm hun nieuwste aanwinsten mee en ook bouw en diorama projecten werden getoond. Ton gaf een foto presentatie over…

MSVD bijeenkomst 6 december

     Op deze avond werden we verrast door een “onverwacht” bezoek van de Sint die de leden troostend, dan wel vermanend toesprak, waarvan akte. Rob gaf uitleg over de komende workshops en uitjes die op het programma staan…

MSVD bijeenkomst 1 november

  Het was weer een goede opkomst tijdens de bijeenkomst. Gerrit gaf de stand van zaken van de financiën en Jos gaf nog even een korte presentatie over het juiste gebruik van LED’s. Daarna vertelde Rob over zijn 0-spoor baan…

MSVD thuisbijeenkomsten 3 oktober

Dit keer geen grote bijeenkomst in de aula maar een thuisbijeenkomst sessie bij enkele gastheren thuis. Rob C, Jasper, Johan, Rob S en Bert waren de gastheren om leden te verwelkomen bij hun thuis. Aldaar was het een gezellig…

MSVD barbecue 9 juni 2018

Afsluiting van een druk en leuk treinen seizoen gebeurde op het Stationplein Stuart, met 25 vrienden lekker genoten van de hapjes, drankjes en de barbecue. Erik en Michaël hadden de MSVD module bij zich en Erik had gezorgd dat…