Bijeenkomst 5 april

Op deze bijeenkomst werd na de mededelingen van de stuurgroep gelegenheid gegeven voor de zg. spreekstoel. Een ieder kan in 2 minuten uiting geven om een mededeling te geven aan alle toehoorders. Dit kan zijn een idee, een suggestie, maar ook een oproep voor hulp om problemen op te lossen voor de spoorbaan thuis bijvoorbeeld.
Jos trapte af met de mededeling dat hij nu actief is met het verlenen van onderhoud en het oplossen van storingen van het rijdend materieel bij een ieder die hierom verlegen zit.
Al vele modelbaan liefhebbers maken van zijn diensten gebruik en hebben dankzij Jos hun loks weer in beweging gekregen.

Daarna gaf Jos een aankondiging en uitleg van de voorwaarden voor de workshop ‘decoder inbouw’ Voor deelname en inschrijving wordt vewezen naar zijn email.

Het hoofdprogramma werd gepresenteerd door onze Edward Borgers.
Edward presenteerde aan de hand van foto’s hoe hij van opgekochte sloop oks weer prachtige parade paardjes weet te maken op het niveau van fine-scale. De loks blinken uit door een uiterst filigrane detaillering en zijn rijvaardig en voorzien van DCC sturing.

Ook hebben we met ontzag zijn diorama kunnen bekijken. Het is een tafreel van een grote stoomlokomotieven onderhouds depot ten tijde van de WOII periode in Duitsland alwaar bekolen, ontslakken, bezanden en onderhoud te bezichtigen is.
De bijgaande foto’s geven een impressie van deze geslaagde avond met dank aan Edward.