Bijeenkomst 7 oktober

Tijdens deze bijeenkomst werd uitleg gegeven aan de stand van zaken met de voorbereidingen van de Modelspoor manifestatie in Dronten. Deze zal worden gehouden in de Flevomeer Bibliotheek bij de Meerpaal op 18 en 19 december.

Ook was deze avond een hernieuwde kennismaking met Peter Kramer over Digitaal Service in Almere. Digitaal Service is specialist op het gebied van digitale besturingen voor de modelspoor. Peter zal medio januari ons inzage gaan geven over de mogelijkheden van servo’s en de sturingen, zowel analoog als digitaal.

Tot slot gaf ons lid, Henk van der Meer, een lezing over de vorderingen van zijn modelspoor baan. Aan de hand van fraaie foto’s en enkele video compilaties werd we meegesleurd in Henk’s zijn vorderingen.