Het spoor in oorlog

Op 4 en 5 mei gedenken wij de oorlogsjaren 1940-45.
Een oorlog die naast de vele militaire mankracht verliezen nu ook nietsontziend was voor burgers en hun omgeving. Waar WOI hoofdzakelijk nog een oorlog was tussen legers onderling werd in WOII een totale oorlog gevoerd en een begin gemaakt met genocide.
Moderne wapens en middelen werden ontwikkeld en ingezet met het doel tot een totale vernietiging van mensen en hun omgeving.

In der jaren was het spoor ontwikkeld tot het belangrijkste massa transport systeem. In de oorlog diende het spoor dan ook voor het efficient aanvoeren van mankracht en materialen naar het front. Niet zelden werden treinen dan ook het doelwit van sabotage.
Naast het evacueren van mensen naar veilige gebieden trof het spoor ook de macabere taak om joden en gevangenen af te voeren naar hun "eindbestemming". De holocaust was een feit.
Hierbij een foto collage waarin het spoor centraal staat in de gruwelen van de tweede wereld oorlog.

Laten wij allen even stilstaan in het besef dat de mens en zijn machine tot goed maar ook tot kwaad in staat kan zijn. We mogen alleen maar hopen dat de herinnering aan de gruwelen van toen kan leiden tot een beter besef over het gedrag van de mens, nu en in de toekomst.