In memoriam

=============================================================

Deze week is onze gewaardeerde modelspoorvriend, Willem Hoogendonk, op de leeftijd van 79 jaar van ons heengegaan.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familieleden sterkte met het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Willem, je blijft in onze herinnering, 
  je modelspoorvrienden

=============================================================