Ledenstand MSVD

Namens het Bestuur

De MSVD is in korte tijd gegroeid in ledental. Mede door het artikel in de Flevopost hebben wij nieuwe leden kunnen verwelkomen. Sinds de kennismakingsavond van 21 januari jl. hebben wij nu inmiddels 16 leden en nog 3 aspirantleden in de dop.