MSVD bijeenkomst 4 april, gastspreker Mark Hauer

Tijdens de MSVD bijeenkomst op donderdagavond 4 april mochten we dhr. Mark Hauer verwelkomen als gastspreker.

Mark is machinist VB (goederen) en ontwerper van treinbeveiliging systemen. Wie anders met zo’n CV kan  ons bij uitstek voorlichten over de systemen en kasten langs het spoor.

Het was ons clublid Dick die ons er herhaaldelijk op wees om eens wat meer informatie te kunnen krijgen over al die kasten, leidingen en overige entourage langs het spoor. Ze worden haast niet opgemerkt maar vervullen een belangrijke functie en het siert ook onze modelspoorbanen.

Helaas voor Dick ging zijn wens voor alle aanwezige van de MSVD in vervulling terwijl hij op dat moment in America zat. Tja; dat is het lot Dick, maar we hebben aan je gedacht en danken je voor de gemaakte geste.

Mark Hauer is een geoefend spreker en kent zijn pappenheimers. Vanuit de twee vaardigheden van machinist zijn en systeemontwerpen van beveiliging systemen voerde Mark ons aan de hand van anekdotes naar de leuke en minder leuke ervaringen op het spoor.  Hij presenteerde aan de hand van foto’s de verschillende installatie systemen en beveiligingen die rond het spoor te vinden zijn. Oude en nieuwe systemen werden getoond. Ineens word je gewaar hoeveel techniek er rond het spoor aanwezig is. 

We hebben dankzij de presentatie van Mark veel inspiratie opgedaan. We moeten nu de kennis verwerken en zichtbaar gaan maken op onze modelspoorbaan.