ROCO en FLEISCHMANN merken strategie

De merken ROCO en FLEISCHMANN behoren inmiddels tot dezelfde moedermaatschappij, de firma Modelleisenbahn Holding GmbH.
In een onlangs uitgegeven persbericht aan de dealers maakt men nu bekend wat de strategie in 2009 gaat worden voor de beiden merken. De belangrijkste mededelingen zijn:

1. De beide merken blijven zelfstandig en onder hun bekende logo’s en merkennamen bestaan.

2. Het N-programma van ROCO gaat verdwijnen. Alleen HO en TT blijft voortbestaan. Tevens zal ROCO ook wisselstroom uitvoeringen blijven voeren.

3. Het rollend materieel van ROCO krijgt een meer internationaal karakter (lees niet Duits). Voor het Duitse materieel zal ROCO zich specialiseren vanaf tijdperk 5 (1985-2010)

4. FLEISCHMANN richt zich hoofdzakelijk op het historische en klassieke Duits materieel voor de schalen HO en N.

MSVD