Wat is Modelspoorbouw

 

In het kort, modelspoorwegbouw behelst het (na)bouwen van de spoorwegen en de daarbij behorende entourage in het klein.

 

Het bouwen geschiedt over het algemeen op een tafel waarop rails, het landschap, en  de entourage tot een harmonieus geheel samenkomen.

 

Afhankelijk van het modelspoor onderwerp of thema, wordt de verhouding tussen landschap en de hoeveelheid rails verder bepaald.

 

Zo kan men kiezen voor een berglandschap met tunnels, anderen kiezen voor een industrie weer anderen volgen de stations emplacementen naar het echte voorbeeld.

 

 

Wat men ook besluit, vaak is het een afweging tussen het echte voorbeeld, de onuitputtelijke fantasie wereld en de wensen en/of compromissen van de modelspoorbouwer.

 

 

In grote lijnen herkennen we onder de modelspoor enthousiastelingen verschillen.

Zo zijn er bouwers die het accent leggen op het zo natuurgetrouw mogelijk nabouwen van de werkelijkheid met alle optische finesses en details. Op foto’s zijn de verschillen tussen hun modelwereld en de echte wereld vaak moeilijk te onderscheiden.

Anderen leggen meer de nadruk op de techniek en het besturen van de treinen. De elektro en elektronische schakelingen, bloksturingen, de computer en software worden er bij gehaald om een volledig treinbedrijf geheel of gedeeltelijk te automatiseren. Vaak is voor deze bouwers het landschap secundair en soms zelfs abstract.

 

 

 

 

Weer anderen leggen de nadruk uitsluitend op het verzamelen van zeldzame model locomotieven, treinstellen en overig rollend materieel. Hier ligt het accent meestal op de vitrine bouw alwaar hun collectie op statische wijze wordt gepresenteerd. Het zijn geen bouwers maar verwoede verzamelaars met diepgaande kennis over hun objecten.

 

 

Wat de modelspoorwegbouw zo aantrekkelijk maakt is dat het vele disciplines eist van de enthousiaste bouwer. Men dient creatief te zijn, interesse te hebben in de techniek en kennis te vergaren over het rollende materieel.

 

 

 

Voorafgaand aan de bouw, de planning, wordt men al gauw geconfronteerd met prangende vragen zoals; in welke tijd speelt mijn diorama af?  En wat was toen beschikbaar? Elektrische treinen, stoomtreinen, dieseltreinen en hoe zagen de stations en huizen eruit in vroegere tijden? Al spoedig wordt men als modelspoorwegbouwer gesleurd in een wereld van andere tijden in combinatie met de mogelijkheden en het aanbod van vandaag.

 

Mede wellicht daarom, is de modelspoorwegbouw zo’n fascinerend hobby. Het heeft een grote aantrekkingskracht op mensen met een brede interesse in de techniek en de maatschappelijke betekenis van de wereld om ons heen.

de MSVD