NEM normen

NEM normen en standaarden
Deze map bevat NEM industrie normen en standaarden zoals deze nationaal en internationaal zijn vastgelegd.
 
 
Ballastgrind.
Korrel grootte voor de verschillende schalen zijn hier vastgelegd.
NMRA S8_ afstanden in radiushot. 
Afstanden zoals bepaald door NMRA voor verschillende bochten.
 
nem818nl-d_tijdperkindeling Nederlandse spoorwegen.
Epoche, of ook wel tijdslijn blokken, duiden een periode van de geschiedenis aan. Hier een overzicht van de Nederlandse Epoche. Homepage: http://www.bdef.de/
nem650-d_mechanische verschillen NEM connectoren. 
Er zijn belangrijke verschillen tussen de interface connectoren. In deze norm worden de mechanische verschillen zichtbaar. Let dus op in de praktijk. Homepage: http://www.bdef.de/
 
nem605-d_kleurcodering bedrading.
Kleurcodering zoals is vastgelegd voor de electrische bedrading. Homepage: http://www.bdef.de/
nem122-d_spoordoorsnede 
Spoordoorsnede van het spoor en het ballastbed. Homepage: http://www.bdef.de/
 
nem112-d spoorafstanden.
NEM bepaling van afstanden tot de sporen onderling. Homepage: http://www.bdef.de/
NEM_652_interface connector. 
Aansluitingen van de NEM 652 interface connector. Homepage: http://www.nmra.org
 
NEM_afstanden.
In deze NEM norm worden hoogtes bepaald voor tunnels en doorgangen voor de verschillende schalen.Homepage: http://www.nmra.org
NEMreeks Epoche. 
In dit NEM document wordt verklaard hoe de tijdperken in onze modelspoorwereld zijn vastgelegd. Men vindt hier Duitse, Oostenrijkse en Belgische tijdperken gedefinieerd.