bijeenkomst van 7 november 2019

De bijeenkomst van 7 november werd goed bezocht, de opkomst was erg hoog. De hoge aanwezigheidsgraad was mede door het aankondigde afscheid van onze gewaardeerde vriend, Wim Roorda en de presentatie  ‘onze banen’ door Dick Bosman, onze opper spreekstal meester.
 
 
Wim heeft moeten besluiten om niet meer elke maand ’s avonds naar de club te komen. Zijn respectabele leeftijd maakt het moeilijk om elke avond weer van de partij te kunnen zijn.
Het afscheid van Wim kreeg een officieel tintje. Wim deelde in zijn afscheidsrede hoe zijn modelspoor aspiraties al als kind werd gewekt en gedurende zijn leven een wederkerende hobby beleving is geworden. Na zijn rede werd namens de MSVD, de stuurgroep en alle vrienden, aan Wim het erelidmaatschap verleent als dank voor zijn inzet en bijzondere verdiensten. Bloemen, wijn en een erelidmaatschap certificaat werden overhandigd. Dank Wim; het gaat je goed en we zien je ongetwijfeld weer want Jos en Axel boden aan als chauffeur oproepbaar te zijn voor je komst.
Na deze officiële ceremonie presenteerde Dick zijn baan. Dick liet zien hoe zijn banen, inderdaad, banen want Dick heeft zichzelf doen verleiden om twee-rail Nederlands en drie-rail Amerikaans te gaan rijden. Dat alleen al vormde een uitdaging om deze combo goed tot zijn recht te laten komen. Al tijdens de bouw van zijn project werd Dick gehinderd door een ’tremor’. Het werd hem moeilijk gemaakt om aan zijn ondergronds schaduwstation te blijven werken. Dick ging op een moment zover dat hij besloot om de hele baan te slopen en de modelspoor project opnieuw in te richten, dit keer zonder de moeilijk bereikbare plaatsen.
 
Tijdens de manifestatie in de Meerpaal alwaar de MSVD door de succesvolle lobby van Wim Roorda een samenwerking verband aanging met de gemeente Dronten voor de opening van de Hanzelijn, werd tijdens een afsluit diner aan Dick geopperd hoe het met zijn baan ging. Dick moest toen erkennen hulp te zoeken om zijn nieuw project leven in te blazen.  Het was onze Bert de Groot die toen opperde, dan kom ik eens bij je kijken wat we eraan kunnen gaan doen. Dat de woorden van Bert ook een vervolg kreeg met daden werd weldra een plezierige verrassing voor Dick. Bert ging zelfs zover dat de verdieping in Dick zijn woning moest worden verbouwd. Kasten werden verplaatst en wanden werden weggehaald. Al doende ontstond een ruimte voor een nieuw ontwerp. Het ontwerp van Bert speelde in op de wens van Dick om beide 2 en 3-rail sporen te hebben met schaduw stations en, heel belangrijk, goed te hanteren voor Dick om met zijn handicap de modelspoor aspiraties te kunnen blijven vervolgen.
Aan de hand van foto’s en de welbespraakte anekdotes door onze Dick werden we betrokken bij zijn project. Dick ging zelfs zover dat er meerdere hoofdstukken nodig zijn voor zijn betoog. Het vervolg, hoofdstuk-2,  hopen wij dan ook in januari te mogen vervolgen.
 
Na de presentatie van Dick gingen we met elkaar in gesprek over de verschillend projecten waarmee we bezig zijn. Nieuwe bouwsels en nieuwe aankopen werden getoond en problemen werden besproken.
Het was weer een geslaagde avond.
 
In verband met Sint Nicolaas zal de club avond niet op 5 december zijn. De Sint was zo onverstandig om zijn ‘heerlijk avondje ‘ op onze club avond te gaan houden. We vervroegen onze volgende clubavond dan ook met een week naar 28 november.