MSVD 2021 en hoe nu verder…

Een veel bewogen jaar nadert zijn einde. Allemaal zijn we geraakt door Covid19, de beperkende maatregelen, de economische gevolgen en voor enkelen onder ons ook de ziekte zelf.
De MSVD bijeenkomsten werden gehouden in kleine kring. Een aantal bijeenkomsten hebben we zelfs moeten annuleren als gevolg van de gewijzigde richtlijnen van het RIVM.
De MSVD stuurgroep verwacht dat zeker de eerste helft van 2021 niet anders zal gaan verlopen. 
 
Gelet op de huidige richtlijnen zullen we verstoken blijven van MSVD bijeenkomsten en de mogelijkheid elkaar te kunnen ontmoeten. Neem je de zomerstop in ogenschouw dan betekent dit dat we elkaar pas in september weer kunnen ontmoeten. Ook onze geplande Nieuwjaarsbijeenkomst in januari gaat dus helaas niet door, een vervelend vooruitzicht.
 
Dankzij het internet zijn we echter gelukkig in staat om met elkaar te blijven communiceren. Ook kunnen we onze belevenissen aangaande de modelspoor delen middels een verslagje per email, een berichtje op onze Facebook pagina en het MSVD YouTube kanaal. Heel langzaam beginnen we te beseffen en te accepteren dat dankzij deze mogelijkheden een verbinding blijft bestaan met de modelspoor vrienden club in de begrensde samenleving.
 
Wij verwachten hopen dat meer vrienden ‘ontwaken’ en de nieuwe mogelijkheden gaan gebruiken om hun modelspoor activiteiten te delen waardoor onze vriendenclub een positieve stimulans wordt gegeven. Bedenk dat ons club bestaan alleen mogelijk blijft dankzij de interactie met elkaar. 
 
Met activiteiten anno 2021 gaan we met MSVD instructievideo’s elkaar op weg helpen. Wil je iets presenteren of vertellen van je baan; laat het ons weten. We helpen je graag om dit tot uitvoer te brengen.
 
Tot slot wensen we jullie een gezegende Kerst toe en een heel gezond en voorspoedig nieuwjaar.
 
Namens de stuurgroep (Cees, Gerrit, Michaël, Jos, Remco, Rob)