Ontwerpen en bouwen van modelspoorbanen

De workshop ‘Ontwerpen en bouwen van modelspoorbanen’ is bedoeld voor degene die overweegt zijn modelspoorbaan te gaan ver(her)bouwen. Er zijn twee hoofdstukken voorzien waarvan jezelf kan beoordelen wat je wil gaan bijwonen.

 
De hoofdstukken zijn:
Hoofdstuk 1 gaat in op het ontwerpen van je baan, Hoe ga je invulling geven aan mogelijkheden en wensen binnen de beschikbare ruimte. Wat zijn de beste compromissen. Van idee naar schets naar bouwtekening.
 
Hoofdstuk-2 gaat in op het bouwen van de baan. Het frame, open of dicht. Techniek voor het plaatsen van rails en wissels. Het maken van elektrische leidingen en verbindingen.
 
Hoofdstuk-1: Het ontwerpen van modelbanen.  Zaterdagochtend 29 februari;  09:30 – 12:30.
 • Afweging beschikbare ruimte en wensen
 • Voorbeelden van ontwerpen
 • Functies van schaduwstations en ‘fiddleyard’ 
 • Thema van de modelspoorbaan
 • Het ontwerp. je gaat een baan uitzetten.
 • De valkuilen in het ontwerp
 • Baan versus landschap
 • Niveau verschillen en stijgingen
 • Middelen om je baan op schaal te ontwerpen.
 • Opdrachten: ‘ontwerp een baan voor een ander’ luister naar de wensen en geef vorm.
Hoofdstuk-2: Het bouwen van je baan. Zaterdagochtend 14 maart;  09:30 – 12:30
 • De ruwbouw, basis en constructie
 • Rails leggen,de ondergrond en bedding. Techniek van het vastzetten en het gereedschap
 • Wissels juist plaatsen en hun aansturing.
 • Elektrische (ring)leidingen en verbindingen.
 • Bruggen en tunnels.
Deze workshop is gratis voor leden. Niet-leden betalen een bescheiden bijdrage. In koffie en thee zal worden voorzien.
 

Aanmelden uitsluitend per e-mail.