Weer van start

   Weer van start!

Eindelijk komen we weer bij elkaar tijdens de bijeenkomst op donderdagavond 2 september.

Na een lange pauze ingegeven door de zomerstop en de Covid restricties kijken we allemaal er naar uit om de Modelspoor vrienden weer te kunnen begroeten en de modelspoor ontwikkelingen met elkaar te delen.